Sinh con nhiều nhờ chồng thường xuyên xin lỗi

Sinh con nhiều nhờ chồng thường xuyên xin lỗi

– Chồng cô rời bỏ cô lúc nào?

Người phụ nữ mệt mỏi đáp:

– Từ mười năm trước.

Vị quan tòa bối rối:

– Nếu anh ta đã bỏ đi mười năm trước, vậy 5 đứa trẻ này từ đâu mà ra?

Người phụ nữ nói:

– À! Anh ta vẫn thường quay trở lại để nói lời xin lỗi.

– !?!

Thần Kỳ(st)