Nhận vali tiền, ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục bị xét xử vào ngày 24/1

Nhận vali tiền, ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục bị xét xử vào ngày 24/1

Pháp luật