Dùng thử iPhone 2 sim đầu tiên ở Việt Nam

Tuy nhiên, tính năng 2 sim trên iPhone chỉ là dạng Dual Standby chứ không phải Dual Active nên khi sim một có cuộc gọi thì sim 2 sẽ tự động ngắt kết nối. Nếu đồng thời lúc đó có cuộc gọi tới sim 2, người gọi sẽ nhận thông báo không liên lạc được. Ngoài ra, khi kết thúc cuộc gọi, sim còn lại sẽ phải mất khoảng 10 giây để kết nối mạng. Nhược điểm này gây khó chịu lớn cho người sử dụng.