Công ty đa cấp phải có vốn từ 10 tỷ đồng: Có dẹp được lừa đảo?

Nghị định 40 của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực từ ngày 2/5.

Theo Nghị định này, các tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng những điều kiện sau: Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên; Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định…

Tôi băn khoăn liệu đặt điều kiện như trên có dẹp được biến tướng lừa đảo đa cấp hay không? Làm sao để người dân không bị “sập bẫy đa cấp”?

Huy Cường

Chia sẻ ý bài viết của bạn tại đây.